บริการกำจัดแมลงผัก ผลไม้เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องอบไอน้ำร้อน VHT (Vapor Heat Treatment)

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออกผลไม้เมืองร้อน ไปยังประเทศปลายทางที่มีการกำหนดให้ผลไม้บางประเภทต้องผ่านการอบไอน้ำร้อนด้วยเครื่อง VHT ก่อนการส่งออกเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช ตัวอ่อนและไข่แมลง คิงเฟรชฟาร์ม ให้บริการอบไอน้ำร้อนด้วยเครื่อง VHT  แบบแยกส่วนควบคุม สั่งงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย พัฒนาโดยบริษัท SANSHU SANGYO ตั้งอยู่ที่เมืองคาโกชิมา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ VHT ที่ทันสมัยที่สุดในโลก

ระบบเครื่อง VHT แบบแยกส่วนนี้ทำให้ การขึ้นลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ทำให้ผลไม้ที่ผ่านการอบ มีคุณภาพดี