บริการล้างผักผลไม้ด้วยน้ำโอโซน

ให้บริการทำความสะอาดผักผลไม้ด้วยเครื่องล้างโอโซนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้อ่างล้างและเครื่องกำเนิดโอโซนที่ทันสมัย ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซโอโซนลงน้ำ ด้วยความแม่นยำ มีประสิทธิภาพ   ซึ่งโอโซนจะไปจับกับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและย่อยสลายสารปนเปื้อนตามธรรมชาติ เมื่อก๊าซโอโซนแตกตัว จะเปลี่ยนเป็นออกซิเจนที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม