บริการเป่าแมลง ด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง

ให้บริการกำจัดปัดเป่าแมลง จากผลไม้ด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง ทำให้ผลไม้สะอาด ปราศจากแมลงและฝุ่น ตกค้าง เพื่อเป็นการทำความสะอาดผลไม้ก่อนการส่งออก