บริการกำจัดแมลงผัก ผลไม้เพื่อการส่งออกด้วยการรมควัน

ให้บริการรมควันผักและผลไม้ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมและการรับรองอย่างถูกต้องจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ด้วยห้องรมควันที่ติดตั้งระบบการตรวจวัดความเข้มข้นของสารรมที่ตรวจสอบได้มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการรมควันของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม