บริการคัดบรรจุผักผลไม้ตามมาตรฐาน GMP&HACCP เพื่อวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ให้บริการ ล้าง ตัดแต่ง บรรจุ ผัก ผลไม้ เพื่อวางจำหน่ายด้วยเครื่องจักรทันสมัย เช่น เครื่องล้างโอโซน เครื่องแพ๊กบรรจุที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ในโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP&HACCP