บริการคัดบรรจุผักผลไม้เพื่อการส่งออกต่างประเทศมาตรฐาน GMP&HACCP

ให้บริการ ล้าง ตัดแต่ง บรรจุ ผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกต่างประเทศ ด้วยเครื่องจักรทันสมัย เช่น เครื่องล้างโอโซน เครื่องแพ๊กบรรจุที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ในโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP&HACCP รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการส่งออกตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ อำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก ให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกสินค้า ผักและผลไม้สด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว