ข้าวสาร คิงออร์แกนิค มาตรฐาน EU, NOP & USDA (USA)

คัดสรร พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 – ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน ซึ่งมีจุดเด่นที่ เมล็ดมีสีขาวนวล หุงแล้วมีกลิ่นหอม เนื้อข้าวอร่อย นุ่มละมุนลิ้น ทำให้ข้าวพันธุ์นี้ เป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยสภาพพื้นดินปนทราย เค็มเล็กน้อย ประกอบกับดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งสลับชื้น ทำให้ได้ข้าวคุณภาพดี มั่นใจในความปลอดภัย เพราะนาข้าวที่ใช้เพาะปลูก ไม่ผ่านการใช้สารเคมีมากว่า 3 ปี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการดูแล ไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง เก็บเกี่ยวและสีในโรงสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิค EU, NOP & USDA (USA)เพื่อให้ข้าวทุกคำ ดีต่อสุขภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย

พันธุ์ข้าว

 • พันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิ 105
 • พันธุ์ข้าวหอมไรซ์เบอรี่

แหล่งปลูกข้าว

จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวออร์แกนิคที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน EU, NOP & USDA (USA) ซึ่งมีเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 3,000 คนซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 90,000 ไร่ตั้งอยู่ใน 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

มาตรฐานการปลูกข้าว EU, NOP & USDA (USA

 1. พื้นที่ปลูกไม่ผ่านการใช้สารเคมีมากว่า 3 ปี
 2. ไม่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชทุกชนิด
 3. เมล็ดพันธุ์ไม่มีการคลุกยาฆ่าแมลง
 4. ปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมี
 5. แหล่งน้ำสะอาด ปราศจากสารเคมีตกค้าง
 6. มีแนวกันชนที่ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนสารตกค้าง

โรงสีข้าว

ผ่านการรับรองการจัดการและการควบคุมกระบวนการผลิต และวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิค ปราศจากการปนเปื้อน

ประเภทของข้าว

 1. ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค ผ่านการขัดเยื่อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลออกให้มีสีขาว
 2. ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค ผ่านกระบวนการกะเทาะปลือกเมล็ดออก
 3. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิค

มาตรฐานรับรอง

 1. ออร์แกนิคมาตรฐานสากล EU, NOP & USDA (USA) ทั้งแปลงปลูก โรงสี และโรงแพ๊กบรรจุ
 2. มาตรฐาน GMP และ HACCP
 3. มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา

รูปแบบการบรรจุ

ถุงสุญญากาศถุงละ 1 กก. ขนาด 10.5×19 ×5 เซ็นติเมตร