3R REDUCE – REUSE – RECYCLE

3R REDUCE – REUSE – RECYCLE

ช่วงหลังนี้ คนไทยตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ไม่แน่ว่าส่วนหนึ่งอาจเพราะได้อานิสงส์จากหนูน้อยอัจฉริยะ เกรต้า ธันเบิร์ก นักรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน แต่จะเพราะสาเหตุใดก็ตาม การหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ถือเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องใกล้ตัวเราอย่างการลดขยะ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและได้ผลดีเมื่อเป็นการแก้ปัญหาระดับตัวบุคคล
เมื่อพูดถึงการลดขยะ แนวคิด 3R คือ Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับใช้ใหม่) ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นแนวคิดที่ใช้ได้ผลจริงในการลดปริมาณขยะ 3R อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็เป็นแนวคิดที่หมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำได้เสมอ โดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นโลกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเพื่อนๆ สามารถทำตามหลักการแต่ละข้อได้ดังนี้
Reduce ลดขยะด้วยการคิดก่อนใช้
เราจำเป็นต้องเปลี่ยนมือถือทุกปีจริงหรือ? เรื่องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างใกล้ตัวที่เห็นได้ง่ายที่สุด มีผลการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ บอกว่า คนไทยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่น Gen-Y ถือคตินิยมว่า “ของมันต้องมี” จึงเป็นสาเหตุที่คนไทยรุ่นใหม่มีนิสัยช้อปไม่ยั้ง ตังค์ไม่เหลือ แถมยังเข้าข่ายเป็นหนี้อีกด้วย (โถ… เรื่องจริงมันน่าเศร้า) แต่เดี๋ยวก่อน พฤติกรรมการช้อปแบบไม่ยั้งยังส่งผลเสียในวงกว้างกว่านั้น เพราะมันก่อให้เกิดขยะปริมาณมหาศาลตามมา ก็มือถือที่เราไม่ใช้แล้ว เสื้อผ้ากองพะเนินเทินทึก ไหนจะยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตกรุ่นทั้งหลาย พอไม่ใช้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนได้นอกจากกองขยะ แถมส่วนประกอบบางส่วนของมันยังเป็นขยะพิษอีกด้วย
เพราะฉะนั้นก่อนช้อปกระจาย ถามตัวเองสักนิดว่าของชิ้นนี้เราต้องมีจริงหรือ? นิสัยหยุดคิด ตั้งสติก่อนช้อปนี้ นอกจากจะช่วยเซฟโลก เซฟตังค์ในกระเป๋าแล้ว ยังช่วยให้เราไม่ต้องเป็นหนี้เพราะตกเป็นเหยื่อของลัทธิบริโภคนิยมอีกด้วย
ส่วนวิธีการลดขยะอื่นๆ ก็ได้แก่ การลดขยะในที่ทำงานด้วยการนำระบบ Paperless มาใช้แทนกระดาษ การพกถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก การพกกระติกหรือแก้วน้ำส่วนตัวเวลาออกไปนอกบ้าน เพื่อลดการใช้ภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือการนั่งรถไปทำงามพร้อมๆ กัน เพื่อลดการใช้น้ำมัน เป็นต้น
Reuse ใช้แล้วใช้อีก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไม่ต้องอาย ถ้าใครจะว่าเราใช้ของซ้ำ! เพราะนั่นเป็นการแสดงถึงจิตสำนึกด้านดีของเรา การใช้ซ้ำหรือ Reuse เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของนั้นกลับมาใช้อีก อาจเป็นการใช้ซ้ำเพียงครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จได้แทนแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียแล้วให้กลับมาใช้งานได้อีก การใช้กระดาษให้คุ้มค่าทั้งสองด้าน การนำภาชนะที่สามารถล้างทำความสะอาดได้มาบรรจุอาหารแทนภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง หรือการนำเสื้อผ้าและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาค ก็ถือเป็นการหมุนเวียนสิ่งของให้คนอื่นๆ ได้ใช้ซ้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน
Recycle ทำมากขึ้น เพื่อใช้น้อยลง
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่างกับการใช้ซ้ำ (Reuse) ตรงที่อย่างแรกต้องผ่านกระบวนการผลิต หรือมีการแปลงสภาพจากของเดิมเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น การนำขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก หรือโลหะ ไปหลอมละลายหรือผ่านกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก การนำเศษกระดาษมารีไซเคิลเป็นกล่องหรือถุงกระดาษ และการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
เราอาจไม่สามารถรีไซเคิลสิ่งของบางอย่างได้เอง แต่เราสามารถส่งเสริมการรีไซเคิลได้โดยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้าน เช่น แยกขยะย่อยสลายได้ออกจากขยะพลาสติกและขวดแก้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะทำงานได้ง่ายขึ้น หรือบางบ้านอาจนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปขายให้กับแหล่งรับซื้อของเก่า ซึ่งก็จะนำไปส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลอีกทีหนึ่ง
เป็นยังไงบ้าง ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ กับการลดขยะ ลดโลกร้อนด้วยแนวคิด 3R สำหรับ King Organic แม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ที่ทำงานด้านบรรจุภัณฑ์หรือรีไซเคิลโดยตรง แต่เราก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ไม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เราส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ ช่วยคืนสมดุลกลับสู่ระบบนิเวศ จึงช่วยรักษา ฟื้นฟู และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมในระยะยาวด้วยค่ะ
คิงออร์แกนิค ร่วมลดขยะพลาสติค สนับสนุนให้ลูกค้า นำถุงพลาสติกบรรจุผักผลไม้มาใช้ซ้ำ นอกจากนี้ เรายังมอบส่วนลด 5% ให้กับลูกค้าทุกท่านที่แจ้งว่า “ไม่รับถุงพลาสติก” เมื่อสั่งซื้อผักและผลไม้ออร์แกนิคโดยไม่จำกัดระยะเวลาหรือจำนวนเงินขั้นต่ำ
ติดต่อสั่งซื้อและผักผลไม้ออร์แกนิคปลอดภัย ไม่ทำร้ายโลก ได้ที่
Line ID : @kingorganic
รายการสินค้าของคิงออร์แกนิค https://sites.google.com/kingfreshfarm.com/kingorganic/home