3 เทคนิคการกินผัก ลดความเสี่ยงจากสารเคมี

เพราะคนไทยกินผัก-ผลไม้ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ WHO กำหนด เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการกินผักลดความเสี่ยงจากสารเคมีมานำเสนอ เพื่อให้คนไทยกินผักกันมากขึ้นค่า

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยผลสำรวจพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ของคนไทยปี 2562 ซึ่งสำรวจประชากรอายุระหว่าง 6-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ สี่ภูมิภาค รวม 7,957 คน พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กว่าครึ่งหรือ 65.5% รับประทานผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคือ 400 กรัมต่อวัน โดยคนโสดกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอเพิ่มมากขึ้น 1.4 เท่า เฉพาะเพศชายกินผักน้อยลงเพิ่มขึ้น 1.32 เท่า ส่วนพนักงานออฟฟิศเป็นกลุ่มที่รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอเพิ่มขึ้นมากที่สุด 2.52 เท่า ในขณะที่เด็กวัยเรียนอายุ 6-9 ปี รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอสูงสุดถึง 77%

ผลสำรวจนี้สอดคล้องกับผลการสำรวจอนามัย สวัสดิการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร ปี 2556 และปี 2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแต่ละครั้งสำรวจประชากร 27,960 คน ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ พบว่าปัจจัยสำคัญที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเลือกซื้ออาหาร คือ ความชอบ 22.1% รองลงมาคือรสชาติ 18.5% ความอยากกิน 18.2% ความสะอาด 17.8% คุณค่า 12.9% ความสะดวก 6.5% และราคา 4%

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับความสุขจากการกิน โดยเลือกความชอบ ความอยากกิน และรสชาติ เหนือคุณภาพอาหาร จึงไม่น่าแปลกใจที่คนไทยส่วนใหญ่จะละเลยการกินผักและผลไม้ในแต่ละมื้อ โดยสัดส่วนของคนที่กินผักและผลไม้ทุกวันลดลงจาก 54.5% เหลือ 41.1% โดยลดลงในทุกกลุ่มอายุ เพศ และภูมิภาค

ดร.สง่า ดามาพงษ์ ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ ของ สสส.​ เผยว่าสาเหตุหนึ่งที่คนไทยไม่กินผักเป็นเพราะกลัวจะได้รับสารพิษตกค้าง ทางแก้ก็คือการบริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัย ซึ่งทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. กินผักพื้นบ้านตามฤดูกาล เพราะการเลือกทานผักตามฤดูกาลจะช่วยลดการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากเกษตรกรลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต
2. กินผักให้หลากหลาย เพื่อลดการรับสารเคมีที่ติดมากับผักชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ
3. ล้างผักผลไม้ก่อนกินด้วยเกลือหรือน้ำส้มสายชู เพื่อล้างสารพิษตกค้าง

ทั้งนี้ การบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำทุกวันมีประโยชน์ในการสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย เพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่า พฤกษเคมี (Phytonutrients) ซึ่งมีอยู่ในผักและผลไม้มากกว่า 200 ชนิด มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่อาจพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งและมีไฟเบอร์ช่วยขับสิ่งตกค้างในลำไส้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยอีกด้วย

เลือกซื้อผักและผลไม้ออร์แกนิคจากผู้ผลิตคุณภาพ มั่นใจ ไร้สารตกค้าง ที่
Line ID : @kingorganic
Facebook : m.me/kingorganicth
Tel. 034-874-293, 095-893-4897, 086-317-5304

สั่งซื้อครบ 1,000 บาท ส่งฟรี กทม.
ดูผักอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.kingorganicth.com

# # # #

แหล่งที่มา
1. http://resourcecenter.thaihealth.or.th/
2. https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_3959864
3. https://www.posttoday.com/life/healthy/610361