ไข่ไก่แบบเลี้ยงปล่อย (Free Range)

การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย Free-range system หมายถึง ระบบการจัดการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกคอกหรือโรงเรือนได้อย่างอิสระ โดยเป็นพื้นที่ ที่มีหญ้าปกคลุม ทำให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การคลุกฝุ่น การไซร้ขน การจิกกินพืช ผัก แมลง
ทำให้ไก่มีความสุข อารมณ์ดี จึงเรียกว่า “ Happy Chick “
ใช้พันธุ์ไก่ไข่ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ใช้อาหารสัตว์ในท้องถิ่นได้ดี และไม่ตัดปาก
ไข่ไก่ที่ลี้ยงแบบปล่อย ได้จิกกินหญ้า พืชสีเขียว แมลง หนอน ซึ่งมีวิตามิน แร่ธาตุ
และโปรตีนจากพืชธรรมชาติ ทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
(ข้อมูลจาก ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 2)
ที่ King fresh farm เราริเริ่มเลี้ยงแม่ไก่ไข่และอยู่ในขั้นตอนการขอใบรับรองไข่ไก่ออแกนิค
โดยปล่อยให้แม่ไก่ได้วิ่งและจิกหาอาหารอยู่ในฟาร์มผักออแกนิคของเราได้อย่างอิสระ ช่วยให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าไข่ไก่แบบเลี้ยงกรง
เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยกว่า เลือกสินค้าจาก King Organic
[email protected] ID : @kingorganic หรือคลิก
Tel. 086-317-5304
02-874-3688-90
#ผักออแกนิค100%เกรดพรีเมี่ยม