เลือกคิงออร์แกนิค มันใจ ปลอดภัย COVID-19

เลือกคิงออร์แกนิค มันใจ ปลอดภัย COVID-19

เนื่องจากสุขภาพของผู้บริโภคคือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเรา เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และสะอาดปลอดภัยอย่างแท้จริง
วัตถุดิบของ King Organic ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับและนำไปปฏิบัติสำหรับควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร พนักงานทุกคนของ King Organic ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารตลอดทุกกระบวนการ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด อาทิ
การผลิตอาหาร
1. วัตถุดิบที่นำมาผลิตจะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างและการขจัดเชื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการเพาะปลูก
2. พนักงานต้องไม่สัมผัสกับอาหารโดยตรง โดยสวมถุงมือตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
3. พนักงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองฝอยที่เกิดจากการไอหรือจาม
4. พนักงานต้องสวมหมวกคลุมผม และเสื้อคลุม เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมปะปนในอาหาร
5. พนักงานต้องล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ก่อนเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานที่ไปเข้าห้องน้ำ จะต้องล้างมือให้สะอาดและฉีดแอลกอฮอล์ 70% หลังจากออกจากห้องน้ำทุกครั้ง
การขนส่ง
1. สินค้าจะบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากภายนอก และขนส่งในระบบปิดด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ
2. ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อคงความสดของอาหาร และป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์
คนขับอยู่ในห้องโดยสารแยกต่างหากจากอาหาร
ปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักในตอนนี้ จนกระทั่งล่าสุดองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกระดับเตือนภัยของโควิด-19 ให้เป็นระดับ “สูงมาก” เราจึงยิ่งต้องกวดขันเรื่องสุขอนามัยเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารทุกจานที่มาจาก King Organic สะอาด ปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 และเชื้อโรคอันตรายอื่นๆ อย่างแน่นอน โดยได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันโรค ดังนี้
กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าสู่บริษัท หากพบผู้ต้องสงสัยทางบริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้ามาทำงาน เพื่อป้องกันและค้นหาสัญญาณของโรคแต่เนิ่นๆ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนของบริษัทหยุดงานหรือทำงานจากที่บ้านได้หากพบว่ามีอาการป่วย และย้ำให้พนักงานทำล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อโรคและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น
มาตรการเหล่านี้แม้จะเป็นฟังดูยุ่งยากและเป็นขั้นตอนที่ลำบากพอดู แต่พนักงานของเราก็เต็มใจปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด และปลอดจากสารพิษและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายอย่างแน่นอน
เลือกซื้ออาหารออร์แกนิกจากผู้ผลิตคุณภาพ ปลอดภัยมากกว่า มั่นใจมากกว่า
King Organic ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์​ปลอดภัย มั่นใจได้ 100%
Line ID : @kingorganic
เลือกซื้ออาหาร Organic Delivery