เกษตรอินทรีย์…ดียังไง?

การที่คนเดี๋ยวนี้หันมาทานอาหารอินทรีย์หรืออาหารออร์แกนิกกันมากขึ้นนั้น ก็ย่อมบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าอาหารออร์แกนิกมีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคยังไงบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นประโยชน์ของอาหารออร์แกนิกในมิติของผู้บริโภคเท่านั้น ทั้งที่จริงๆ แล้ว การกินอาหารออร์แกนิกเป็นประจำเป็นการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งส่งผลดีรอบด้านทั้งต่อคนกิน คนทำ และสิ่งแวดล้อม
🌾 King Organic สนับสนุนการทำเกษตรแบบยั่งยืน 🌾
ที่ King Organic เรามีฟาร์มเป็นของเราเอง ชื่อว่า King Fresh Farm เราเห็นความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีต้องส่งผลดีต่อทุกฝ่าย และภูมิใจที่ฟาร์มของเรามีส่วนช่วยให้เกษตรกรและคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนผลดีของการทำเกษตรอินทรีย์ในมิติของผู้ปลูกและสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยค่ะ
🍅ผลดีต่อผู้ปลูก
– เกษตรกรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดี
– เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสและปนเปื้อนสารพิษ ซึ่งก่อให้เกิดโรคร้ายในระยะยาว
– สามารถผลิตอาหารได้ต่อเนื่องทุกฤดูกาล จากการปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิด
– ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก ทั้งปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืช และสารอื่นๆ
– ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนจากการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการ และการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
– เกษตรกรมีความภาคภูมิใจที่ได้ปลูกพืชผักที่ดี มีประโยชน์ต่อคนกินและสิ่งแวดล้อม
🍆ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
– ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในดิน น้ำ และพืช
– รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน ดินไม่เสื่อมจากการปลูกพืชชนิดเดียวเป็นเวลานาน
– ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศโดยรอบ
– ทำให้เกิดจิตสำนึก รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
ทีนี้ลองมาฟังเสียงเกษตรกรตัวจริงกันดูค่ะ ว่าพวกเขาคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ยังไงบ้าง…
🥦🥑🌶️ << ซื้อผักออร์แกนิกจากผู้ผลิตคุณภาพ ปลอดภัยมากกว่า มั่นใจมากกว่า
🏡🚜<< King Organic ผู้นำด้านผักผลไม้ออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มั่นใจ ปลอดภัย 100%
Line ID: @kingorganic