กำจัดอนุมูลอิสระ

กำจัดอนุมูลอิสระ

มาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นอีกกับเรื่อง หยิน-หยาง กับสมดุลของอาหาร นั้นคือ Antioxidation และ Pro-oxidation
Antioxidation คือกระบวนการยับยั้ง หรือกำจัดอนุมูลอิสระ โดยมีสารต้านออกซิเดชัน หรือที่เรียนว่า Antioxidant โดยสารต้านอนุมูลอิสระสามารถแบ่งได้ตามกลไกการยับยั้งเป็น 3 ชนิด คือ
1. ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ
2.ทำลายหรือยับยั้งอนุมูลอิสระ
3.ทำให้โซ่ของการเกิดอนุมูลอิสระสิ้นสุดลง
Pro-oxidation คือสารที่เร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทำให้เกิดการออกซิไดส์ หรือการเติมออกซิเจนให้กับสารอื่น ทำให้เกิดความไม่เสถียร และเกิดอนุมูลอิสระออกมา
Antioxidation และ Pro-oxidation เกี่ยวกับ หยินหยาง สมดุลของอาหาร อย่างไร
สำหรับบทความ หยินหยาง ได้มีการกล่าวถึงคำว่า Redox Regulation ซึ่งมีการอธิบายว่า Redox หรือปฏิกิริยารีดอกซ์ เป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับการรับส่งอิเล็กตรอน
โดยอาหารหยิน จะเป็น Antioxidation เป็นหลักเพื่อกำจัด Reactive oxygen species (ROS) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญอาหารและหายใจ เพื่อยับยั้งอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่ส่งผลทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย และทำให้เกิดความแก่ในระดับเซลล์อย่างรุนแรง
ส่วนอาหารหยาง จะเป็น Pro-oxidation เป็นหลัก เพื่อกระตุ้นการย่อยอาหาร เสริมสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายได้ดี
ดังนั้นการทานอาหารให้สมดุล คือมีทั้งหยินและหยางให้พอเหมาะ ก็คือการทานอาหาร หยาง เพื่อให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย จากนั้นจึงทางอาหารหยิน เพื่อลดปริมาณสารอนุมูลอิสระในร่างกายนั้นเอง